Stelling: Het is terecht dat de maatregelen tegen het coronavirus strenger zijn geworden

Stelling: Het is terecht dat de maatregelen tegen het coronavirus strenger zijn geworden

Maandag 23 maart 2020 heeft de regering besloten om de maatregelen tegen het coronavirus verder aan te scherpen, mede omdat het weekend daarvoor bleek dat veel mensen zich niet aan de eerder genomen maatregelen hebben gehouden, zoals 1,5 meter afstand nemen, en thuis blijven als het niet nodig is om weg te gaan. Veel mensen gingen in het weekend van 21 en 22 maart toch op pad naar bijvoorbeeld het strand of naar een park, waar het dan ook onverantwoord druk werd. Met de aangescherpte regels gaat er nu ook strenger gehandhaafd worden, en kunnen er bij niet nakomen van de regels, boetes worden gegeven tot 400 euro.
Bent u het eens met de aangescherpte maatregelen?

Stelling: Er moet een vuurwerkverbod komen in Nederland

Stelling: Er moet een vuurwerkverbod komen in Nederland

Opnieuw zijn er tijdens de afgelopen jaarwisseling naar 2020 vernielingen geweest, en zijn hulpdiensten aangevallen of bekogeld met vuurwerk.
Inmiddels werken de partijen GroenLinks en Partij voor de Dieren aan een wetsvoorstel, dat zij in de Tweede Kamer willen voorleggen, om tot een vuurwerkverbod te komen in Nederland, voor al het consumentenvuurwerk.