Stelling: Er moet een vuurwerkverbod komen in Nederland

Stelling: Er moet een vuurwerkverbod komen in Nederland

Opnieuw zijn er tijdens de afgelopen jaarwisseling naar 2020 vernielingen geweest, en zijn hulpdiensten aangevallen of bekogeld met vuurwerk.
Inmiddels werken de partijen GroenLinks en Partij voor de Dieren aan een wetsvoorstel, dat zij in de Tweede Kamer willen voorleggen, om tot een vuurwerkverbod te komen in Nederland, voor al het consumentenvuurwerk.